Veelgestelde vragen

Welk onderwijs kan ik volgen op Het Dorenweerd College?
Je kunt op het Dorenweerd College terecht voor mavo, havo, vwo of tweetalig vwo.
In welke klas kom ik terecht met mijn schooladvies?
Met een mavo-advies kom je in een mavo/havo-brugklas.
Met een havo-advies kom je in een havo/vwo-brugklas.
Met een vwo-advies kom je in een vwo-brugklas.
Wanneer jouw bassischool een andere plaatsing adviseert, kunnen we afwijken van deze regels.
Wat zijn de lestijden?
De lesdagen duren van 8.20 tot uiterlijk 16.00 uur. De tijden kunnen per dag verschillen, afhankelijk van je lesrooster.
Hoe gaat het Dorenweerd College om met lesuitval?
Als er een les uitvalt, wordt er een andere docent ingezet om het uur op te vangen. Je werkt dan zelfstandig verder aan het vak dat uitvalt of je krijgt een vervangende opdracht.
Wat doet de mentor?
In de brugklas zijn er 2 mentoren per klas waardoor ze de persoonlijke aandacht beter kunnen verdelen. Tijdens het mentoruur krijg je persoonlijke begeleiding en wordt er aandacht besteed aan je cijfers en eventueel verzuim. Ook werkt de mentor in dit uur, samen met de klas, aan positieve groepsvorming en activiteiten. De mentoren geven ook studievaardigheden; basisvaardigheden die je kunt toepassen bij alle vakken. De mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders.
Hoe worden ouders op de hoogte gehouden van de cijfers?
Het Dorenweerd College werkt met Magister. Je ouders hebben hier ook inzage in. Zij kunnen alle behaalde cijfers en het opgegeven huiswerk bekijken. In het schooljaar krijg je 3 keer een cijferoverzicht mee naar huis.
Hoe worden de klassen samengesteld?
De klassen worden samengesteld op basis van het advies van de basisschool. Daarnaast kijken we naar de fietsroute om te voorkomen dat leerlingen alleen moeten fietsen. Bij de aanmelding mag je één vriendje/vriendinnetje opgeven waar je graag bij in de klas komt. We proberen hier rekening mee te houden, maar helaas lukt dat niet altijd.
Wat doet het Dorenweerd College aan Passend Onderwijs?
In eerste instantie kijken we naar de onderwijsbehoefte. Hiervoor gebruiken we de rapporten van onderzoeken die hebben plaatsgevonden. Als het nodig is, stellen de zorgcoördinator en orthopedagoog een handelingswijzer op en spreken we individuele begeleidingstrajecten af.
Is er contact tussen het Dorenweerd College en de ouders?
Er zijn verschillende contactmomenten met ouders. Allereerst de algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar. Dit is een kennismakingsavond.
Na elke rapportperiode kunnen je ouders praten met de mentor of een vakdocent. Communicatie over algemene schoolzaken gebeurt via de mail. Daarnaast kunnen je ouders altijd per mail of telefonisch via school contact opnemen met je mentor.
Waar vind ik een antwoord op een vraag over tweetalig onderwijs?
Er is een speciale veelgestelde vragenlijst over tweetalig onderwijs.
Laat zien!